Model:M0H57AA
Màu sắc:Đen
Nhà sản xuất:HP
Xuất xứ:Singapore
Thời gian bảo hành:6 tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim
Model:M0H57AA
Màu sắc:Đen
Nhà sản xuất:HP
Xuất xứ:Singapore
Thời gian bảo hành:6 tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim