Model:Dán màn hình Iphone 6 plus
Nhà sản xuất:THV
Xuất xứ:Trung Quốc
Thời gian bảo hành:4 Tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim
Model:Dán màn hình Iphone 6 plus
Nhà sản xuất:THV
Xuất xứ:Trung Quốc
Thời gian bảo hành:4 Tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim