Model:KIBII KSF 35O1
Nhà sản xuất:Honda
Xuất xứ:Việt Nam
Thời gian bảo hành:6 tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim
Model:KIBII KSF 35O1
Nhà sản xuất:Honda
Xuất xứ:Việt Nam
Thời gian bảo hành:6 tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim