Model:HS30
Màu sắc:ĐỎ
Nhà sản xuất:Hữu Toàn
Xuất xứ:Việt Nam
Thời gian bảo hành:6 tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim
Model:HS30
Màu sắc:ĐỎ
Nhà sản xuất:Hữu Toàn
Xuất xứ:Việt Nam
Thời gian bảo hành:6 tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim