Model:LWG300 FLORIE
Nhà sản xuất:Philips
Xuất xứ:Trung Quốc
Thời gian bảo hành:12 Tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim
Model:LWG300 FLORIE
Nhà sản xuất:Philips
Xuất xứ:Trung Quốc
Thời gian bảo hành:12 Tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim