Model:DTL-V-717A
Nhà sản xuất:ĐỨC THOẠI
Xuất xứ:Trung Quốc
Thời gian bảo hành:36 tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim
Model:DTL-V-717A
Nhà sản xuất:ĐỨC THOẠI
Xuất xứ:Trung Quốc
Thời gian bảo hành:36 tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim