Model:POCKETPAL
Màu sắc:Đen
Nhà sản xuất:MiLi Power
Thời gian bảo hành:12 Tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim
Kích thước thùng:3000x20x20 mm
Khối lượng thùng (g):240 gram
Model:POCKETPAL
Màu sắc:Đen
Nhà sản xuất:MiLi Power
Thời gian bảo hành:12 Tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim
Kích thước thùng:3000x20x20 mm
Khối lượng thùng (g):240 gram