Model:AJ-436
Nhà sản xuất:Kashimura
Thời gian bảo hành:12 Tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim
Model:AJ-436
Nhà sản xuất:Kashimura
Thời gian bảo hành:12 Tháng
Địa điểm bảo hành:Nguyễn Kim